Vrijheidsblog 2

“75 jaar vrijheid. Dat is iets heel bijzonders. Dat we leven in een democratische rechtsstaat, met vrijheid van meningsuiting. Waarin iedereen er mag zijn. Iedereen mee kan doen. Waar deelnemen aan de maatschappij - ook in politieke zin - in meedenken en meezeggen over wat bijvoorbeeld het beste is voor jouw leefomgeving de ruimte kan krijgen. Zonder dat het de vrijheid van anderen beperkt. Dat is niet vanzelfsprekend. 

Dat is ook wat ik met deze foto wil laten zien. Het is geen foto die het vieren van vrijheid in beeld brengt, geen schrijnend beeld van de hongerwinter of een beeld waarin heldhaftige daden worden verricht. Het is een beeld dat wat mij betreft symbool staat voor het belang van democratie. De foto is genomen voor de Oude Statenzaal in de Diezerstraat in Zwolle, met daarop afgebeeld één van mijn voorgangers, Egon von Bonninghausen. Hij was burgemeester in Ootmarsum van 1926 tot 1938. Hier heeft hij oneervol ontslag gekregen wegens onvaderlandslievende uitspraken. In 1940 trad hij toe tot de NSB en werd hij aangesteld als burgemeester van Tubbergen. Een jaar later op 9 augustus 1941 werd hij in deze Statenzaal beëdigd als Commissaris van de provincie Overijssel. Van die dag is ook deze foto. Voordat hij in het zwarte uniform van de WA (Weerafdeling) zijn installatierede uitsprak, inspecteerde hij een erewacht van de Jeugdstorm.

Het is een beeld dat laat zien dat vrijheid en democratie geen vaststaande zekerheden zijn in het leven. En dat is ook vandaag de dag belangrijk om bij stil te staan. Om altijd bij stil te blijven staan. Het is wat dat betreft een groot recht dat onze inwoners in vrijheid kunnen stemmen bij verkiezingen, dat ze zonder druk te voelen het stemhokje in kunnen gaan. Of het nu lokale, provinciale, landelijke of Europese verkiezingen betreft. Dat je als inwoner mag demonstreren om voor jouw belangen of die van anderen op te komen. Dat we hier persvrijheid hebben en politiek gezien een meerpartijenstelsel, met bijvoorbeeld 12 partijen hier in onze eigen Staten. Die vrijheid en democratie zijn een groot goed. En niet vanzelfsprekend. Want ook ik zie zo nu en dan ook haarscheurtjes. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de omgang tussen verschillende personen en groepen, dan zie ik veel angst, frustratie, ergernis en het gevoel niet gehoord te worden. Met een climax van deze uitingen op de social media. Of het nu gaat over Sinterklaas of stikstof. Dat we door opruiing en in mijn ogen soms zelfs dom vermaak de vrijheid en democratische waarden onder druk zetten, is op zijn minst het nadenken waard. Als inwoners, als politiek en als Commissaris.

We moeten ervoor waken, dat we niet het respect voor elkaar verliezen, dat we niet het gedrag tolereren waarin personen en groepen zich in extreme mate tegen elkaar uitzetten. Intimidatie en geweld, fysiek en in woorden, tasten onze vrijheid en democratische waarden aan. Dus ook na 75 jaar leven in vrijheid moeten we ons blijven inzetten om te streven naar die mooie waarden van vrijheid en democratie. Dat niet iedereen het gevoel heeft mee te kunnen doen, of dat mensen zich niet gehoord voelen, dat betekent dat we nog veel werk te verzetten hebben. Iedereen moet mee kunnen doen, dat is waar Overijssel voor staat. Wij allemaal moeten de kans hebben om vrijuit onze mening te geven, zolang dit niet de vrijheid van anderen beperkt. En dat is soms een glijdende schaal of een dun lijntje. Iets waar we oog voor moeten houden, elke dag opnieuw. 75 jaar geleden was democratie ver te zoeken. Vandaag de dag is het een groot goed dat we moeten koesteren. In de wederzijdse omgang en wederzijds respect voor elkaar en elkaars standpunten.”


Andries Heidema 

Commisaris van de Koning Overijssel 

Gerelateerd nieuws

 • WO2 in 50 Overijsselse foto’s

  Op dinsdag 30 juni wordt de expositie geopend door Commissaris van de Koning Andries Heidema in het Memory Museum in Nijverdal.
  Lees meer
 • Deventer Verhaal lanceert app Deventer Bezet & Bevrijd

  De tentoonstelling ‘Deventer Bezet & Bevrijd’ van Museum De Waag vertelt het indrukwekkende verhaal van Deventer tijdens de Tweede Wereldoorlog. Erfgoedorganisatie Deventer Verhaal heeft speciaal voor deze tentoonstelling een app met fiets- en wandelroutes gemaakt.
  Lees meer
 • Foto’s uit Overijssel gekozen voor De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s

  Op 4 mei wordt bekend gemaakt welke foto’s het Nederlandse publiek gekozen heeft voor “De Tweede Wereldoorlog in honderd foto’s”. Hiermee is ook bekend welke foto’s uit Overijssel hiervan deel uit maken.
  Lees meer
 • Thuis stil staan bij 4 en 5 mei.

  Ook in Overijssel maken we 4 en 5 mei thuis mee. We staan alleen, maar toch samen, stil bij beide dagen. Het nationaal Comité 4 en 5 mei roept iedereen vanuit huis mee te doen; hang de vlag uit, speel mee, zing mee, neem stilte in acht, kijk tv en spreek over vrijheid.
  Lees meer

De bevrijding van Overijssel in 17 dagen

 • Documentaire over de militaire inval .

  De inval van de Duitsers in Nederland in mei 1940 kwam niet geheel onverwacht.
  Lees meer
 • Documentaire over een oorlogsromance

  Het is niet ongewoon in oorlogstijd: vrouwen die verliefd worden op vijandelijke soldaten en daarmee ook een relatie krijgen.
  Lees meer
 • Documentaire over verzet in Hengelo.

  De april/meistaking. Het grootste massale volksverzet dat we ooit hebben gezien in de geschiedenis van een oorlog in Europa.
  Lees meer
 • Documentaire over dictatuur in Delden.

  De oorlog is gevorderd en hoewel het nog maanden zal duren voor Overijssel is bevrijd van de bezetter, keert het tij ten gunste van de geallieerde strijdkrachten.
  Lees meer
 • Documentaire over bewapening in Almelo.

  Een van de meest dodelijke wapens tijdens de Tweede Wereldoorlog was de V1. Van het Duitse ‘vergeltungswaffe-1’ werden er zo’n 30.000 geproduceerd.
  Lees meer
 • Documentaire over verraad in Den Ham

  De oorlog was ook een tijd van vertrouwen en wantrouwen. Vanaf 1943 groeide in Den Ham het verzet tegen de bezetter.
  Lees meer
 • Documentaire over een familiedrama in Kloosterhaar.

  Derk Jan te Rietstap is twee maanden na de bevrijding van Nederland geboren in Kloosterhaar.
  Lees meer
 • Documentaire over oorlogsschade in Nijverdal.

  Op 22 maart 1945 tijdens een zonnige voorjaarsdag trekken veel Nijverdallers erop uit.
  Lees meer
 • Documentaire over de Canadese bevrijders in Holten.

  Op de Canadese Begraafplaats in Holten liggen bijna 1400 soldaten begraven die Nederland hebben helpen bevrijden.
  Lees meer
 • Documentaire over vervolging in Deventer.

  Het duivelse karakter van de nazi’s kwam nergens meer naar voren dan in de behandeling van sommige bevolkingsgroepen.
  Lees meer
 • Documentaire over kamp Erika

  Kamp Erika in Ommen was tot aan de oorlog een doodgewoon werkkamp.
  Lees meer
 • Documentaire over valse heldenverering in Heino.

  De Zwolse NSB’er Koopman bezocht in Heino een café toen hij op de terugweg was van Raalte naar zijn woonplaats Zwolle.
  Lees meer
 • Documentaire over de hongerwinter in Wijhe.

  In de barre winter van 1944/1945 trokken tienduizenden hongerlijdende burgers vanuit het Westen naar Oost Nederland.
  Lees meer
 • Documentaire over de razzia in Staphorst.

  Het is een van de zwartste dagen in de geschiedenis van Staphorst: 30 augustus 1944.
  Lees meer
 • Documentaire over dwangarbeid.

  Anton Kijk in de Vegte was schilder in Genemuiden, toen hij werd opgeroepen om te werken voor de Duitsers.
  Lees meer
 • Documentaire over collaboratie van dokter Jansen in Vollenhove.

  Hij was in de jaren dertig de ongekroonde koning van Vollenhove, dokter Albert Jansen.
  Lees meer
 • Documentaire over de afrekening van de moffenmeiden in Kampen.

  De ontlading in Kampen was enorm, toen op 17 april eindelijk de bevrijders de IJssel overstaken.
  Lees meer
 • lint